viitorul meu.ro Cum trebuie sa arate un CV? Ce este scrisoarea de intentie Infiintam un ONG? Vreau afacerea mea! Resurse/Legaturi utile Contact

ASOCIATIEA SI FUNDATIA

CUPRINS
Asociatia si fundatia
Detalierea dosarului de infiintare
Etapele inffintarii unui ONG
Legislatie utila

Asociatia este constituita la initiativa a minimum 3 persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati în interes general, comunitar sau, dupa caz, în interesul lor personal dar nepatrimonial. Patrimoniul necesar pentru înfiintarea unei asociatii este cel putin dublul salariului minim brut pe economie la data înfiintarii, si poate fi constituit atât în bani cât si în natura.

Fundatia: este constituita de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.

Patrimoniul initial pentru înfiintarea fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau în numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz în care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

ONG-urile se înfiinteaza în baza OG 26/ 2000 privind asociatiile si fundatiile modificata prin Ordonanta 37/ 2003. Costurile difera foarte mult în functie de modul de organizare ales (organizatie sau fundatie)

DETALIEAREA DOSARULUI DE INFIINTARE:

 1. Redactarea actului constitutiv si a statutului organizatiei cu mentiunea ca exista anumite diferente în redactarea acestor documente în cazul asociatiilor fata de fundatii.
 2. Obtinerea dovezii de disponibilitate a denumirii. Aveti nevoie de: un formular specific, dovada achitarii unei taxe de 50.000 lei. Formularul si chitanta se trimit (pastrati o copie!) la Ministerul Justitiei care elibereaza dovada în termen de 3 zile lucratoare. Daca alegeti sa trimiteti formularul prin posta, va recomandam sa trimiteti cu confirmare de primire si sa specificati pe formular ca doriti raspunsul prin posta.
 3. Autentificarea actului constitutiv si a statutului la un notar public. În aceasta etapa veti avea nevoie de: actul de constituire, statutul, dovada sediului, o taxa - variabila de la notar, dovada de disponibilitate a denumirii. Va recomandam sa autentificati 9 copii, pentru ca Judecatoria va retine o mare parte (6) si e bine sa aveti mai multe originale.
 4. Identificarea ministerului de resort si solicitarea avizului de înfiintare a ONG: identificati ministerul în al carui domeniu de activitate se înscrie cel mai bine asociatia sau fundatia si transmiteti (tot cu confirmare de primire) urmatoarele documente : formularul tip completat, o copie a actului constitutiv autentificat, o copie a statutului autentificat, o copie a dovezii de disponibilitate a denumirii, o descriere a modului în care activitatea viitoarei organizatii este relevanta pentru Ministerul respectiv (acest document nu este obligatoriu dar va ajuta). Ministerul are obligatia de a va raspunde în 30 de zile. Daca nu primiti raspunsul în termenul legal, puteti anexa confirmarea de primire la dosar si puteti depune dosarul la judecatorie.
 5. Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, la Judecatoria în a carei circumscriptie si are asociatia / fundatia sediul. În aceasta etapa vei avea nevoie de: actul de constituire autentificat, statutul autentificat, actele doveditoare ale sediului, actele doveditoare ale patrimoniului intial. Termen de solutionare, în general 3 zile de la depunerea documentelor.

ETAPELE INFIINTARII UNEI ORGANIZATII NON-GUVERNAMENTALE

 1. REZERVAREA DENUMIRII
  • Dovada disponibilitatii denumirii alese de voi pentru Asociatie se obtine de la Ministerul Justistiei, Serviciul de relatii cu publicul si cooperare cu ONG-uri, strada Apolodor nr. 17, sector 5, telefon/fax: (021)410.72.72, (021)312.40.23.
  • La Administratia Financiara platiti taxa de 50.000 lei in contul Ministerului Justitiei.
  • La registratura Ministerului Justitiei completatio cerere tip la care anexati dovada platii taxei (chitanta). Daca nu sunteti din Bucuresti, nu e nevoie sa va deplasati - corespondenta se va face prin posta.

  Termen: 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii. Costuri: 5lei reprezentind taxa de verificare a disponibilitatii denumirii. Valabilitate: 3 luni de la data emiterii.

 2. SEDIUL Aveti nevoie de sediu ca sa functionati!

Observatii:

 1. Este posibil ca Judecatoria sa va solicite in plus un Contract de imprumut de folosinta, numit si Contract de Comodat
 2. Daca aveti la dispozitie un spatiu inchiriat, veti avea nevoie de contractul de inchiriere, in copie autentificata, si bineinteles de acordul proprietarului. In cazul imobilelor aflate sub ipoteca, se cere acceptul oficial al bancii creditoare.
 3. Daca sediul este stabilit intr-un imobil ce cuprinde mai multe proprietati (bloc, vila), se mai cer urmatoarele:
 • Acordul vecinilor cu pereti comuni cu apartamentul-sediu (un simplu tabel cu semnaturi cum ca sunt de acord cu functionarea sediului Asociatiei in apartamentul respectiv).
 • Acordul Asociatiei de Proprietari (Locatari, dupa caz). Acordul se da pe un formular tip, care este pus la dispozitie de Uniunea Nationala a Asociatiilor de Proprietari. Adresati-va administratorului imobilului. Daca ati primit acordul de mai sus, NU are dreptul sa va refuze.

3. INTOCMIREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI
Pentru infiintare va sunt necesare: un Statut (care defineste scopul si obiectivele asociatiei, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor etc.) si un Act constitutiv (care consfinteste hotararea fondatorilor de infiintare a Asociatiei si desemneaza organele de conducere). Actul constitutiv si statutul se autentifica la notar, in cate 5 exemplare fiecare.
4. AVIZ DE LA MINISTER SAU ALT ORGAN AL ADMINISTRATIEI CENTRALE Conform art. 2 alin. 5 din OG nr. 37/2003, aveti nevoie de un aviz de la ministerul sau organul administratiei publice centrale (agentie guvernamentala etc.) in sfera de activitate a caruia isi desfasoara activitatea organizatia: Comunicatii, Educatie, Cultura, Mediu etc. Daca nu stiti la ce minister sa cereti avizul, intrebati la grefierul de la Judecatorie.
Sfat: ca sa castigati timp, puteti depune cereri de acrdare a avizului la mai multe ministere odata. Daca primiti acceptul mai multora, cu atat mai bine.


In subsolul paginii puteti consulta cateva Ordine ministeriale privind procedura de acordare a avizului de functionare.

Termenul de eliberare a avizului este de 30 de zile, dar de obicei se elibereaza mult mai repede. Nu se percep taxe.


5. CONSTITUIREA PATRIMONIULUI.
Patrimoniul initial pentru înfiintarea fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau în numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei, cu exceptia cazului fundatiilor al caror scop exclusiv este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, caz în care patrimoniul initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
Se constituie prin depunerea banilor la o unitate CEC "in consemn, pe seama si la dispozitia Asociatiei..." (intrebati functionara de la ghiseu formularea exacta). Trebuie sa completati un formular si sa anexati o copie xerox dupa actul constitutiv autentificat. Se obtine o chitanta doveditoare. Banii raman blocati la CEC pina la obtinerea sentintei de infiintare, cind veti putea transfera banii intr-un cont bancar. Patrimoniul pentru o Asociatie este cel putin dublul salariului minim brut pe economie.
6. DEPUNEREA DOSARULUI LA JUDECATORIE.
Puneti intr-un dosar actele de la punctele 1-5 si mergeti cu dosarul la judecatorul de serviciu de la Judecatoria pe raza careia se afla sediul, pentru verificare. Vedeti ce vi se spune, daca dosarul este complet, sau ce mai trebuie adus.
Achitati taxa juridica la Directia de Finante Publice Locale (DFPL) pe raza careia se afla Judecatoria.
Depuneti dosarul complet, insotit de timbru judiciar de1 leu, la Judecatorie.Veti fi instiintati despre termenul de judecata, care este in mod normal de 3 zile, maxim 1 saptamana.
Nu lipsiti din sala, la termen! In mod normal pronuntarea se poate face si in absenta, dar daca Presedintele completului doreste sa va mai intrebe ceva, e bine sa fiti de fata. Ca sa nu spunem ca e si o dovada de seriozitate din partea voastra.
Pentru cei care nu au mai fot intr-o sala de judecata: trebuie sa fie prezenti la ora anuntata in sala, cu un act de identitate, si sa urmariti grefierul care striga dosarele in ordinea numerica. In momentul in care va auziti strigati, spuneti "prezent" si iesiti din banci pana in fata completului de judecata. Veti fi intrebati ce anume solicitati si veti spune: "solicitam autorizarea functionarii Asociatiei... conform cu dosarul".
Daca totul e in regula, pronuntarea Sentintei civile se da in aceeasi sedinta. Daca nu, primiti termen in cateva zile. Dupa pronuntare, trebuie sa treaca 5 zile pana ce Sentinta sa devina definitiva si irevocabila.
7. ELIBERAREA COPIEI DE PE SENTINTA CIVILA
La 2 saptamani dupa pronuntare (termenul de transcriere a sentinetelor in registrul Judecatoriei), depuneti cerere la Judecatorie pentru eliberarea Sentintei civile (care este, de fapt, avizul de functionare) si a Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (RAF, echivalentul pentru entitati non-profit al Registrului Comertului). Model de cerere se obtine de la Grefierul de serviciu, sau scrieti voi una direct.
Platiti la CEC taxa pentru eliberarea unui numar de copii autentificate dupa Sentinta civila (Sfat: e bine sa cereti 4-5 copii). Ridicati de la Judecatorie Sentinta si Certificatul, autentificate + copiile autentificate, si Certificatul de inscriere in RAF.
Atentie! Pentru eliberarea Certificatului de Inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor fondatorii (asociatii) trebuie sa depuna la Judecatorie cazierul fiscal. Cazierul Fiscal este eliberat de Ministerul Finantelor Publice in termen de 10 zile de la depunerea cererii. Se achita o taxa de timbru. Pentru amanunte consultati OG 75/2001 si OUG 86/2003 (vezi in subsolul paginii).
8. ATRIBUIREA CODULUI FISCAL .
Pentru a putea desfasura operatiuni financiare aveti nevoie de un Cod Fiscal (atentie: organizatiile non-profit nu primesc si numar de inregistrare in Registrul Comertului, asa cum au societatile comerciale!) La DFPL de care apartine imobilul in care aveti sediul, depuneti dosar cu: Statut, Act constitutiv, Sentinta civila (aviz de functionare), Certificatul de inscriere in RAF (toate in copie), timbru fiscal 30.000 lei, doua cereri "cod 010" (pe care vi le da inspectorul fiscal) completate. Termen: maxim 10 zile.
9. OBLIGATORIU: STAMPILA SI IMPRIMATE CU REGIM SPECIAL
Stampila este necesara pentru a insoti practic orice semnatura a membrilor consiliului director si chiar pentru deschiderea contului bancar. Sfat: faceti 2 stampile, una de birou si una de buzunar. La comandare se prezinta o copie de pe Codul Fiscal. Apoi ar trebui sa va comandati facturier si chitantier si sa va luati fisa de magazie pentru evidenta formularelor cu regim special...
10. DESCHIDEREA CONTULUI BANCAR
Ca sa puteti efectua operatiuni financiare, deschideti cont la orice banca va convine. Contul se deschide pe loc: mergeti la primul ofiter de credit liber, avand la voi Sentinta civila si Codul Fiscal, in copie legalizata (care se va inapoia) si inca o copie xerox (care se retine). Apoi transferati prin Ordin de plata la banca, banii depusi la CEC. Operatiunea dureaza circa 3 zile. Banii se deblocheaza astfel si se pot utiliza pentru nevoile Asociatiei.
11. ALTELE
Cereti la Ministerul Justitiei sa vi se comunice numarul de inregistrare in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial (nu este taxa si nici formular-tip pentru asta). Este diferit de numarul din RAF-ul de la Judecatorie.

LEGISLATIE UTILA

 • OG 26/2000 [.doc] cu privire la Asociatii si Fundatii
 • OG 37/2003 [.pdf] pentru modificarea si completarea OG 26/2000
 • OG 75/2001 pentru organizarea si functionarea cazierului fiscal si, in completare, OUG 86/2003
 • Ordinul Ministrului Justitiei 954/2000 privind organizarea Registrului Asociatiilor si Fundatiilor Ordine de ministru care reglementeaza procedura de emitere a avizului de functionare pentru ONG de catre ministerul respectiv (fiecare are procedura proprie):
 • Ordinul MTCT 808/2003
 • Ordinul MMSS 98/2003
 • Ordinul MEC 3571/2003
 • Ordinul MCTI 298/2003
 • Ordinul MAI 518/2003