viitorul meu.ro Cum trebuie sa arate un CV? Ce este scrisoarea de intentie Infiintam un ONG? Vreau afacerea mea! Resurse/Legaturi utile Contact

Acte necesare pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata (SRL):

CUPRINS
Acte necesare pentru infiintarea unui SRL
Conditiile in care se ofera facilitati
pentru infiintare unei firme-studenti


 1. Copie dupa actul de identitate al viitorului asociat (cel care infiinteaza societatea);
 2. Copie dupa actul de proprietate al viitorului asociat sau a persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei;
 3. Copie dupa dupa actul de identitate(sau o copie dupa certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, daca cel care pune la dispozitie imobilul este o persoana juridica)al celui care pune la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al societatii, pentru a redacta un contract de comodat sau de inchiriere pentru stabilirea sediului social al firmei ( aceste contracte vor putea fi incheiate ulterior venirii dumneavoastra la cabinetul nostru, deoarece trebuie parcursa o anumita procedura inainte de depunerea actelor la Registrul Comertului);
 4. Trei variante de nume de firma, in vederea rezervarii numelui societatii ( un cuvant din denumirea firmei trebuie sa fie in limba romana, sau este posibil, pe raspunderea clientului, sa se faca rezervarea denumirii fara nici un cuvant in limba romana, urmand ca judecatorul delegat la Registrul Comertului sa se pronunte asupra legalitatii denumirii in sedinta de judecata);

IMPORTANT!!!Trebuie sa va stabiliti din timp optiunea privind plata TVA-ului si a impozitului pe profit ( microintreprindere - 3% din cifra totala de afaceri sau impozit normal - 16% din profit).

Infiintare firma pentru studenti.

Acte necesare infiintare firma si facilitati acordate pentru studenti.

Avantajele studentilor la infiintare firma

Studentii care vor sa porneasca o afacere beneficiaza de scutiri de la plata taxelor si tarifelor:

 • Pentru operatiunile de inmatriculare efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului ;
 • Pentru operatiunile efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor Registrului Comertului
 • Pentru autorizarea functionarii comerciantilor.
 • Pentru obtinerea de la administratia publica locala a autorizatiei de desfasurare a unor activitati economice in mod independent.
 • Pentru publicarea, in extras, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a incheierii de inmatriculare pronuntate de judecatorul-delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal.
 • Taxele de timbru pentru activitatea notariala, aferente actelor in cazul carora este prevazuta obligativitatea incheierii acestora in forma autentica:
 • Cand printre bunurile subscrise ca aport in natura la capitalul social se afla un teren;
 • Cand forma juridica a societatii comerciale implica raspunderea nelimitata a asociatiilor sau a unora dintre ei pentru obligatiile sociale;
 • Cand societatea comerciala se constituie prin subscriptie publica.

Conditiile in care se ofera facilitati pentru infiintare firma - studenti

Facilitatile pentru infiintare firma se acorda o singura data, in momentul constituirii societatii, pentru studentii care indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Urmeaza cursurile unei forme de invatamant superior de lunga sau de scurta durata la o institutie de invatamant superior acreditata;.
 • Este cel putin in anul II de studiu si a promovat toate obligatiile prevazute de senatul universitatii
 • Nu a depasit varsta de 30 de ani.

In cazul in care, intr-o perioada de pana la 3 ani de la infiintare firma (inmatriculare), intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciale constituite astfel, studentul are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxele si tarifele pentru care s-a acordat scutire de plata.

Dovada faptului ca studentul indeplinste in mod cumulative toate conditiile stipulate in lege se face cu o adeverinta eliberata de secretariatul facultatii ale carei cursuri le urmeaza.

Coduri CAEN:

www.cod-caen